Ta kontakt med oss

E-POST MARKNADSFÖRING

Är e-postmarknadsföring fortfarande en effektiv strategi?

Publicerad

e-postmarknadsföring-fortfarande-effektiv-strategi-2018

Många yrkesverksamma pekar på den överlagda döden av e-postmarknadsföring på grund av tillväxten av sociala medier och deras därav följande investeringar från företag. Men de som delar uppfattningen att e-postmarknadsföring inte längre är effektivt glömmer att denna strategi inte fungerar om innehållet i e-postmeddelandet inte uppfyller mottagarnas intressen.

Det är ibland svårt att få information om segmenten; enligt Ascend säger 51% av marknadsförare att framgången med e-postmarknadsföring ofta begränsas av bristen på relevant information om deras kontakter. Dessutom hävdar 78% av dess mottagare att de har avslutat e-postprenumerationer eftersom de tar emot för många. På så sätt är det viktigt att minska antalet mejl och inte bombardera människor med information om företag.

Så svaret på sådana populära frågor som "Fungerar e-postmarknadsföring?" och "Är e-postmarknadsföring effektiv?" är ett ja när du tar rätt steg i din e-postmarknadsföringsresa. 

Hur effektiv är e-postmarknadsföring?

E-postmarknadsföring har funnits i decennier och är fortfarande en av de mest effektiva marknadsföringsstrategierna idag. Det är ett utmärkt sätt att hålla kontakten med dina kunder och potentiella kunder och driva försäljning. Enligt en studie av The Radicati Group finns det fler än 4 miljarder e-postanvändare över hela världen. Det är många potentiella kunder du kan nå ut till!

Studier har också visat att e-postmarknadsföring har en högre ROI (Return on Investment) än någon annan digital marknadsföringskanal. Enligt Dot Digital, e-postmarknadsföring har en genomsnittlig ROI på $39 för varje spenderad dollar. Vi kan säga att e-postmarknadsföringskampanjer anses vara mer kostnadseffektiva än andra former av marknadsföring.

Hur mäter du effektiviteten av e-postmarknadsföring?

Att mäta effektiviteten hos e-postmarknadsföring är viktigt för att säkerställa att dina kampanjer är effektiva och når rätt personer. Det finns flera mätvärden som kan användas för att mäta effektiviteten av dina kampanjer.

Se även  5 sätt att drastiskt förbättra avkastningen på din SEO-strategi

Det första måttet du bör titta på är öppningshastigheten, som mäter hur många personer som öppnar dina e-postmeddelanden. Du bör sikta på en hög öppningsfrekvens eftersom detta indikerar att dina e-postmeddelanden läses av din målgrupp.

Ett annat viktigt mått du bör titta på är klickfrekvensen (CTR). Det mäter hur många som klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden. Du bör sikta på en hög CTR eftersom detta indikerar att dina e-postmeddelanden engagerar och att folk vidtar åtgärder efter att ha läst dem.

1677019510 494 Är e-postmarknadsföring fortfarande en effektiv strategi

Det är också viktigt att överväga konverteringsgraden, som mäter hur många som vidtar åtgärder efter att ha läst dina mejl. Du bör sikta på en hög konverteringsfrekvens eftersom detta indikerar att dina e-postmeddelanden är framgångsrika när det gäller att driva försäljning.

Hur drar du nytta av kraften i e-postmarknadsföring?

E-postmarknadsföring erbjuder många fördelar. När den används på rätt sätt kan den öka försäljningen, generera nya kunder och hjälpa till att behålla dem.

Genom e-postmarknadsföring kan du välja olika kommunikationsstrategier:

 • Kommersiell: Dessa strategier anses vara de mest traditionella och är avsedda att öka impulsivt beteende när man annonserar kampanjer eller en ny produkt.
 • Lojalitet: För att behålla kunderna syftar denna typ av kampanj till att främja deras relation till varumärket eller företaget, för att generera mer försäljning.
 • Information: Dessa kampanjer syftar främst till att informera kunder, till exempel om framtida evenemang eller för att få feedback på en viss tjänst eller produkt.
 • Plats: Detta är en strategi som används för att informera människor om var den fysiska butiken ligger så att de kan gå in i den och bli kunder.

Dessa strategier kopplade till relevant innehåll kan ge bra resultat för företag. Till skillnad från vad som händer i sociala medier, inom e-postmarknadsföring, finns det en bas av prenumeranter som redan är intresserade av de ämnen som skickas av företag. De kan välja om de vill öppna och läsa e-postmeddelanden eller inte.

Se även  How Does Storytelling Work And Why It Should Be Used In E-Mailing
Är e-postmarknadsföring fortfarande en effektiv strategi

Nu i sociala medier filtreras innehåll av algoritmer och når inte alla människor. E-postmarknadsföring är upp till 40 gånger effektivare än sociala medier, enligt en studie gjord av McKinsey & Company. Samma studie visar också att köpprocessen går 3 gånger snabbare än i sociala medier.

Statistiskt sett finns det indikatorer som visar den växande potentialen för e-postmarknadsföring. Baserat på undersökningar gjorda av Channel Preferences Survey, indikerar det 91% människor kommer åt sin e-post minst en gång om dagen. Dessutom sägs det också att de föredrar att få företagsinformation via e-post.

Enligt Fourth Source-webbplatsen, 92% av internetanvändare har minst ett e-postkonto. Det vill säga, praktiskt taget alla har e-post till skillnad från vad som händer med sociala medier, alla har inte ett konto, vilket kan försvåra och minimera räckvidden och täckningen av det önskade segmentet.

Dessa statistiska indikatorer lämnar inget utrymme för tvivel om potentialen hos detta verktyg, som bör inkluderas i ett företags digitala strategi.

E-postmarknadsföring är ett kraftfullt sätt att öka din försäljning och varumärkesmedvetenhet. Och med hjälp av verktyg kan du säkerställa att din nyhetsbrev via e-post eller reklaminnehåll når rätt personer och har önskad effekt.

För att skicka ut kampanjerbjudanden och rabatter, annonsera nya produkter och tjänster och hålla dina kunder informerade om ditt företag kan du använda de bästa verktygen för e-postmarknadsföring

E-postmarknadsföringsverktyg erbjuder dig ett mer personligt tillvägagångssätt, vilket i sin tur hjälper dig att förstå om företagets mål stämmer överens med de resultat som uppnåtts. Du kan också utföra A/B-tester, som hjälper dig att förstå vilken e-post som fungerar bäst och öka dina öppningshastigheter för e-post.

Se även  6 Email Marketing Threats Every Professional Should Know About
Är e-postmarknadsföring fortfarande en effektiv strategi.webp

Mottagaren kommer ihåg företaget och låter dig göra remarketing för att nå personer som till exempel har övergett webbplatsens kundvagn. De kommer att påminnas via e-post om att de har produkter i varukorgen.

E-postmarknadsföring har få associerade kostnader, ett konto i Mailchimp, till exempel, låter dig skicka upp till 12 000 e-postmeddelanden per månad till en lista med upp till 2 000 kontakter gratis. Betala planer är inte så dyra.

mailchimp-fria-listor

En av nyckelfaktorerna som bidrar till dess tillväxt är utvecklingen av mobila enheter och deras ökade användning. Två tredjedelar av mejlen öppnas på smartphones eller surfplattor enl Marknadsföringsmark, 75% av Gmail-användare får tillgång till det via dem och e-postmeddelanden som är responsiva har en öppningshastighet på 40% enligt Clickz.

Slutsats

Trots framväxten av sociala medier är e-postmarknadsföring fortfarande en mycket effektiv strategi för företag att få kontakt med sina kunder och framtidsutsikter. För att nå framgång med e-postmarknadsföring är det avgörande att skapa relevant innehåll och begränsa antalet e-postmeddelanden som skickas. Att mäta effektiviteten av e-postmarknadsföring genom mätvärden som öppningsfrekvenser, klickfrekvenser och konverteringsfrekvenser är avgörande för att säkerställa att kampanjer når rätt personer. Potentialen med e-postmarknadsföring framhävs ytterligare av dess höga ROI och kostnadseffektivitet, med studier som tyder på att e-postmarknadsföring kan vara upp till 40 gånger effektivare än sociala medier. 

Men hur kan du utveckla en framgångsrik e-postmarknadsföringskampanj med hög ROI? Att arbeta med en av de bästa digitala marknadsföringsbyråerna borde vara det första steget att ta och att välja bland de som är specialiserade på detta område kommer att göra processen smidigare. Här är vårt urval av bästa e-postmarknadsföringsföretag, allt redo att hjälpa dig i din marknadsföringsresa!

Källlänk

Håll ett öga på vad vi gör
Bli först med att få de senaste uppdateringarna och exklusivt innehåll direkt till din e-postinkorg.
Vi lovar att inte spamma dig. Du kan avbryta prenumerationen när som helst.
Ogiltig e-postadress
Klicka för att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

E-POST MARKNADSFÖRING

The Role of Artificial Intelligence in Email Marketing

Publicerad

the-role-of-artificial-intelligence-in-email-marketing

In the constantly evolving world of digital marketing, businesses are continually looking for innovative ways to optimize communication, engage audiences, and increase conversions. 

One such technological innovation that has significantly transformed the landscape of email marketing is Artificial Intelligence (AI). This blog post will delve into the role AI plays in email marketing, discuss its myriad benefits, and offer practical, actionable tips on harnessing the power of AI to enhance your email marketing strategy.

Understanding AI in Email Marketing

Artificial Intelligence, though a broad concept involving machine learning and data analytics, finds an impactful niche in the field of email marketing. This is a space where AI has shown tremendous potential in interpreting and predicting consumer behavior. Leveraging these insights allows businesses to formulate hyper-personalized emails, crafting messages that resonate with each recipient’s unique preferences. This, in turn, boosts customer engagement and drives up conversion rates – critical metrics in the success of any marketing campaign.

The reach of AI in email marketing, however, extends far beyond personalization. AI is actively used in streamlining and optimizing other aspects of email marketing. Innovations in AI technology allow for the creation of software such as Frase or Persado, designed to leverage AI algorithms to enhance the effectiveness of emails. They achieve this by generating persuasive and engaging email subject lines, curating compelling content, and constructing convincing calls-to-action. Each of these factors is integral to enhancing open rates and click-through rates, further improving the efficiency and success of email marketing campaigns.

Practical Tips for Using AI in Email Marketing

 • Use AI to Personalize Your Emails: AI takes personalization to the next level. By analyzing a customer’s past interactions, purchase history, and online behavior, AI can help you curate content that resonates with your audience. Software like Dynamic Yield or Optimizely can provide personalized product recommendations, creating a bespoke shopping experience that can significantly boost conversion rates.
Se även  The Role of Artificial Intelligence in Email Marketing
The Role of Artificial Intelligence in Email Marketing.webp
ChatGPT Chat concept AI, Artificial Intelligence. businessman using technology smart robot AI, enter command prompt, contact for business information analysis, Futuristic technology transformation.
 • Leverage Predictive Analytics: AI enables you to harness the power of predictive analytics in your email marketing strategy. Tools such as Snov.io (I use it the most) or Mailchimp’s Send Time Optimization (STO) can analyze vast amounts of data to predict the best time to send emails, the type of content a user is most likely to engage with, and even the likelihood of a user unsubscribing.
 • Implement Automated A/B Testing: While A/B testing is crucial for any successful email marketing campaign, it can often be time-consuming. AI automates this process, testing multiple variables simultaneously (subject lines, email content, CTAs, sending time) and determining the best-performing version in real-time. Platforms like Campaign Monitor or Marketo offer robust AI-driven A/B testing features.
 • Utilize AI-Generated Content: AI can create email content that aligns with your brand’s voice and style. Tools like Jasper (formerly Jarvis) can analyze your previous emails and generate new content that is both engaging and consistent with your brand.
 • Harness Sentiment Analysis: Sentiment analysis, a branch of AI, can help you understand the emotional tone behind customer responses. By examining words and phrases in customer emails or feedback, AI can categorize sentiments as positive, negative, or neutral. This insight is invaluable in tailoring email responses or creating future content that addresses any concerns or leverages positive perceptions. Software like MonkeyLearn or Brandwatch offers advanced sentiment analysis capabilities for businesses.
 • Integrate AI Chatbots: Including AI chatbots in your email marketing strategy can significantly improve customer engagement and facilitate instant communication. AI chatbots embedded within emails can answer customer queries, provide product suggestions, or direct the recipient to relevant resources, enhancing customer experience and potentially leading to higher conversion rates. Platforms such as Intercom or Drift provide effective AI chatbot options for email marketing.
Se även  10 briljanta ämnesrader för e-post för att öka dina öppna kurser
1686041026 806 The Role of Artificial Intelligence in Email Marketing.webp

Building an AI-Driven Email Marketing Strategy

Successfully integrating AI into your email marketing strategy requires a systematic approach. Here are some additional tips for effectively using AI in your email campaigns:

 • Start with Your Goals: Before implementing AI, be clear about what you want to achieve. Is it higher open rates, increased click-through rates, or improved conversions? Having a clear goal will guide your AI strategy.
 • Choose the Right Tools: There’s a multitude of AI tools available for email marketing. Pick one that aligns with your needs, budget, and technical capacity. Remember, the most expensive tool isn’t necessarily the best one for your business.
 • Optimize and Test: As with any marketing strategy, testing and optimization are key. Use AI to run A/B tests, analyze the results, and make necessary adjustments to optimize performance.
 • Keep Your Brand Voice Consistent: When using AI to generate content, ensure it captures your brand voice. Consistency is crucial in building brand identity and loyalty.
 • Leverage AI for Data Analysis: Data is the driving force behind any successful AI strategy. Utilize AI tools to help you collect, process, and analyze data about your customers. The insights gained can then be used to create more effective and personalized email campaigns. Tools like HubSpot or Salesforce offer AI features that can help with data management and analysis.
 • Stay Informed About AI Developments: AI is a rapidly evolving field. To maximize the benefits of AI in your email marketing strategy, it’s essential to keep up-to-date with the latest advancements, trends, and best practices in AI technology. Participate in webinars, attend conferences, read relevant industry publications, and consider joining online communities and forums dedicated to AI in marketing. This will enable you to continuously improve your AI strategy and stay ahead of the competition.
Se även  How To Unleash The Power Of Pre-Outreach Strategy

Slutsats

Artificial Intelligence has become an invaluable tool in the world of email marketing. Its ability to hyper-personalize content and automate processes like A/B testing is truly transformative. By analyzing customer behaviors, AI helps businesses deliver targeted, meaningful messages, improving customer engagement and driving conversions.

height-inpage-display-project-management

Choosing the right tools and strategies is crucial to successfully integrate AI into your email marketing. Given the vast array of AI tools available, it’s essential to select those that align with your business needs and budget. By leveraging AI effectively, your email marketing efforts can reach new heights.

Additionally, as AI technology evolves, so do the opportunities for innovation in email marketing. One such area is AI image generation. If this interests you, consider looking into these 9 Midjourney prompt hacks for more insights.

Källlänk

Håll ett öga på vad vi gör
Bli först med att få de senaste uppdateringarna och exklusivt innehåll direkt till din e-postinkorg.
Vi lovar att inte spamma dig. Du kan avbryta prenumerationen när som helst.
Ogiltig e-postadress
Fortsätt läsa

E-POST MARKNADSFÖRING

5 sätt att förbättra din klickfrekvens för e-postmarknadsföring

Publicerad

sätt-att-förbättra-din-e-postmarknadsföring-klickfrekvens

Email marketing is one of the most effective ways to connect with new and existing customers! Worldwide, it’s estimated that the number of emails sent and received per day stands at 347.3 billion – a 4.3% increase from the previous year, so it’s no doubt a profitable area of marketing to focus on.

Standing out in an inbox of pushy marketing strategies can be difficult, but we’ve put together some top tips to get you started on boosting that all-important click-through rate (CTR). The good news? They’re simple and effective changes that anyone can utilise!

What is a CTR?

A click-through rate is simply the measure of how many people click on a link, image, or call-to-action within an email. When you monitor your CTR, it can be a key insight as to what your audience is interested in regarding your content. Working out your click-to-open rate is simple. Take the number of people who have clicked on your email campaign, and divide this by the number of emails sent. Once you’ve worked this out, multiply that number by 100, and you’ll have an accurate percentage.

Which Industries See the Highest CTR?

According to GetResponse, in the UK, the average CTR for emails is around 3.51%. In 2022, MailerLite reported that the top three industries for high CTRs were; Media (15.58%), Construction (14.54%) and Architecture and construction (14.26%). With the bottom industries being; Politics (2.73%), Software and web apps (2.91%) and Restaurants (4.05%).

Focus on the Subject Line

One of the most important factors when looking at email CTRs is the subject line of your email. Subject lines should be as clickable as possible because if no one is clicking on your email, you won’t be successful in gaining potential customers.
Although the best practices for subject lines can change here and there (as most areas in marketing do), it’s recommended that they are no longer than nine words or 60 characters. It’s also best to limit punctuation to no more than three special characters to prevent your email from looking too much like ‘spam’.
The key is to keep your subject lines as straight to the point and simple as possible, and the more personal – the better. It’s estimated that any personalised subject lines are 26% more likely to get opened!

Se även  Pinterest beskriver programmering för internationella kvinnodagen, med fokus på hälsa och välmående

Experiment with Segmentation

Segmentation of emails is always crucial to take into account. With the majority of email lists, it’s good to bear in mind that not every email blast will appeal to every customer – in fact, to some, it’ll be deemed irrelevant and swiftly deleted. That’s where segmentation comes into play!

To increase your overall CTR, think about factors such as location, age, gender, and so on. MailChimp states that segmented campaigns have a 14% higher average open rate than non-segmented campaigns.

So, clearly segmenting your email lists will make your email marketing strategy that much more effective, as you’ll be accurately targeting the right people with the right campaigns.

Use the Right Email Formatting

Using the correct formatting can be a make or break when it comes to people staying on your email or abandoning it. One simple tip to make your email more user-friendly is to ensure your email template is optimized for mobile.

Over 1.7 billion people use their mobile devices to check their emails, compared to 0.9 billion who prefer using desktops, so it’s essential not to overlook this! Consider using a responsive email design that allows emails to resize to different screen sizes. And, make sure to A/B test with different variables to see which works best for your business! From image-based to more text-heavy emails, comparing different factors will give you more direction with your overall strategy!

Se även  How Does Storytelling Work And Why It Should Be Used In E-Mailing

Include Social Sharing Options 

Including social sharing options within your email marketing strategy is a great way to increase click-through rates. Studies have shown that including just one social sharing option within an email template can increase your results significantly. 

Promoting social sharing within your email marketing campaigns is simple. Incorporating social icons within your email template is an effective way to get more clicks, or if you’re looking for a different route to go down, social sharing can be pushed through a call to action button. Having a block that says ‘follow us on socials’ could be a quick way to encourage your email recipients to click through on your campaign!
One sharing option alone can increase your clicks by 30%, and using three or more can increase your results by over 55% – so if you don’t already have these included, you definitely should consider it!

Include a Call-to-Action

Last but not least, including a solid call to action (CTA) within your email campaigns will instantly help your click-through rate as it’ll drive more people to your website. It’s beneficial to A/B test different elements of your CTA, such as the design and text, to find the most clickable combination!

A call to action can be anything from ‘Shop Now’ to ‘Claim Your Discount’. It’s important to try out different compelling CTAs to make sure you’re utilising them to the best of your ability. The features of a stand-out CTA are things such as; creating a sense of urgency and time sensitivity, focusing on a particular discount or incentive (for example, free delivery), and, most importantly, appealing to the recipient’s interests.
It’s also beneficial to monitor the difference between CTAs and how they’re used. For example, a repurchasing call to action could be ‘Buy Again’, ‘Reorder Today’, or ‘Claim Your Refill’, whereas an abandoned cart CTA might be more focussed on ‘Return To Your Cart’, ‘Checkout Now’, ‘Checkout With Express Shipping’. Knowing the difference between when to use which CTA will inevitably help you to drive sales and increase revenue as a result.

Se även  How To Unleash The Power Of Pre-Outreach Strategy

And there we have it! As Digital Media Team, we know that not every tip you utilise for your brand will be instantly successful, but the main takeaway is to test, test and test again to make sure you’re making the most of your digital strategy!

Källlänk

Håll ett öga på vad vi gör
Bli först med att få de senaste uppdateringarna och exklusivt innehåll direkt till din e-postinkorg.
Vi lovar att inte spamma dig. Du kan avbryta prenumerationen när som helst.
Ogiltig e-postadress
Fortsätt läsa

E-POST MARKNADSFÖRING

E-postmarknadsföring vs CPC-marknadsföring

Publicerad

E-postmarknadsföring vs CPC-marknadsföring

Email marketing and CPC (cost per click) marketing are two of the most popular online marketing strategies used by businesses today. While both can be effective in promoting products or services, there are significant differences between the two that can make one a better choice over the other depending on a company’s needs.

What is Email Marketing?

Email marketing is a marketing strategy that involves sending commercial messages, typically to a group of people, using email. The goal of email marketing is to build relationships with customers and encourage repeat business or referrals. This can be accomplished through newsletters, special offers, or personalized messages.

The success of an email marketing campaign is dependent on several factors, including the size and quality of the email list, the content of the message, and the timing of the delivery. With email marketing, businesses have the opportunity to target a specific audience, which can increase the likelihood of conversion. Additionally, email marketing is often more cost-effective than other marketing methods, such as print or television ads.

What is CPC Marketing?

CPC marketing, also known as pay-per-click (PPC) marketing, is a model of online advertising where advertisers pay each time a user clicks on one of their ads. CPC marketing can take many forms, such as search engine ads, social media ads, or display ads. The goal of CPC marketing is to drive traffic to a website and increase conversions.

The success of a CPC marketing campaign is dependent on several factors, including the quality of the ad copy and targeting, the relevance of the landing page, and the bid amount. With CPC marketing, businesses have the opportunity to reach a larger audience, as ads can be displayed to users who are searching for specific products or services. Additionally, CPC marketing can be a more immediate way to drive traffic to a website compared to other methods such as SEO.

Se även  How To Unleash The Power Of Pre-Outreach Strategy

Email Marketing vs. CPC Marketing: Key Differences

Now that we have a basic understanding of what email marketing and CPC marketing are, let’s explore some of the key differences between the two.

Purpose and Goal

The main purpose of email marketing is to build and maintain relationships with customers by providing valuable content and special offers. The goal is to keep customers engaged and increase loyalty over time.

On the other hand, the main purpose of CPC marketing is to drive traffic to a website and increase conversions. The goal is to get users to take a specific action, such as making a purchase or filling out a form.

Audience Targeting

With email marketing, businesses have the ability to target a specific audience based on their interests, demographics, or behavior. This allows for a more personalized approach, which can increase the likelihood of conversion.

With CPC marketing, businesses can target a specific audience based on keywords, location, or demographics. While this targeting can be effective in reaching users who are actively searching for products or services, it may not be as personalized as email marketing.

Cost

Email marketing can be a more cost-effective option compared to CPC marketing, as businesses do not have to pay for each email sent. The cost of email marketing is typically based on the size of the email list and the cost of any tools or services used to create and send the emails.

CPC marketing, on the other hand, can be more expensive as businesses have to pay for each click on their ads. The cost of CPC marketing is typically based on the bid amount, which can vary depending on the competitiveness of the keywords or audience being targeted.

Se även  How to Embed Video in Emails

Timing

Email marketing can be a more time-consuming process, as businesses have to create and send emails on a regular basis to maintain engagement with customers. However, the timing of the delivery can be more controlled and targeted, which can increase the effectiveness of the campaign.

CPC marketing, on the other hand, can be a more immediate way to drive traffic to a website. Ads can be created and launched quickly, and businesses can see immediate results in terms of traffic and conversions. However, the timing of the delivery is often dependent on factors such as the competitiveness of the market and the budget available for advertising.

Mätning och spårning

Både e-postmarknadsföring och CPC-marknadsföring ger företag möjligheten att mäta och spåra framgången för sina kampanjer. Med e-postmarknadsföring kan företag spåra mätvärden som öppningsfrekvenser, klickfrekvenser och omvandlingsfrekvenser. Denna data kan användas för att optimera framtida kampanjer och förbättra effektiviteten i budskapen.

Med CPC-marknadsföring kan företag spåra mätvärden som visningar, klick och omvandlingar. Denna data kan användas för att optimera annonstext och inriktning, samt för att justera budbelopp för att uppnå bättre resultat.

Vilket är bättre: E-postmarknadsföring eller CPC-marknadsföring?

Svaret på om e-postmarknadsföring eller CPC-marknadsföring är bättre beror på företagets specifika mål och behov. Båda strategierna har sina fördelar och nackdelar, och det är viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer när man bestämmer sig för vilken man ska använda.

Se även  20 Content Marketing Examples That Stand Out in 2022

E-postmarknadsföring är ofta ett bra val för företag som har en stark kundbas och vill bygga relationer med sin publik över tid. E-postmarknadsföring kan vara ett mer kostnadseffektivt sätt att nå kunder, och möjligheten att rikta sig mot specifika målgrupper kan öka sannolikheten för konvertering.

CPC-marknadsföring, å andra sidan, är ofta ett bra val för företag som snabbt vill nå en större publik och driva trafik till sin webbplats. Även om CPC-marknadsföring kan vara dyrare, kan det ge omedelbara resultat när det gäller trafik och omvandlingar.

I slutändan är nyckeln till en framgångsrik marknadsföringsstrategi att ha en tydlig förståelse för målgruppen och kampanjens mål. Genom att överväga faktorer som kostnad, målgruppsinriktning och timing kan företag avgöra om e-postmarknadsföring eller CPC-marknadsföring är det bästa valet för deras behov.

Slutsats

E-postmarknadsföring och CPC-marknadsföring är två av de mest populära onlinemarknadsföringsstrategierna som används av företag idag. Även om båda kan vara effektiva för att marknadsföra produkter eller tjänster, finns det betydande skillnader mellan de två som kan göra den ena till ett bättre val framför den andra beroende på ett företags behov.

E-postmarknadsföring är ofta ett bra val för företag som vill bygga relationer med sina kunder över tid, medan CPC-marknadsföring ofta är ett bra val för företag som snabbt vill nå en större publik och driva trafik till sin webbplats. Genom att överväga faktorer som kostnad, målgruppsinriktning och timing kan företag avgöra vilken strategi som är det bästa valet för deras behov.

Håll ett öga på vad vi gör
Bli först med att få de senaste uppdateringarna och exklusivt innehåll direkt till din e-postinkorg.
Vi lovar att inte spamma dig. Du kan avbryta prenumerationen när som helst.
Ogiltig e-postadress
Fortsätt läsa

Trendigt

sv_SESvenska