Teamet från Röd webbdesign share seven website conversion goals to track in this infographic.

Här är en snabb sammanfattning:

  • Purchase
  • Form submission
  • Sign-up
  • Clicking a button
  • Create an account
  • Content shares
  • App install

Kolla in infografik för mer information.

7 Website Conversion Goals

En version av detta inlägg publicerades först på Röd webbdesignblogg.